EYESEARCH

EyeSearch är grundat av optiker, med en vision att optimera bemanningen inom optikbranschen. Vi erbjuder bemanning av optiker med en klinisk noggrannhet och en affärsorienterad inställning. Vi eftersträvar att erbjuda en lönsam, flexibel och kvalitativ tjänst

EyeSearch har fem grundläggande värderingar:

Frihet 

Glädje

Lojalitet 

Kreativitet

Solidaritet

Vi agerar och lever efter dessa värderingar för att bibehålla en sund och hållbar företagskultur

Vi tycker att det skall vara lönsamt för dig som uppdragsgivare att hyra in personal från EyeSearch och samtidigt tillgodose klinisk kvalitet