BEMANNING

Idag står optikbranschen inför stora utmaningar, där personalkapacitet och arbetsbelastning varierar, samtidigt som konkurrensen intensifieras.

EyeSearch är i detta fall en attraktiv och framtidsorienterad lösning. Vi erbjuder en löpande möjlighet för er att anpassa en effektiv och flexibel planering genom att hyra våra optiker.

Kontakta oss när det uppstår personalmässiga utmaningar som kräver en kvalitativ insats